Jump to Navigation

Avantajele Medierii

Trei calitati ale unui bun mediator

Istoria medierii

Avantaje in procesul de mediere

Hotarare privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei de mediator

Exercitarea profesiei de mediatorHOTARAREA nr. 1023/06.06.2008

Avand in vedere:
- prevederile art.25 din Legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Nr.441 din 22 mai 2006,
- prevederile art.17 lit.h, art.30 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Mediere aprobat prin Hotararea Nr.5 din 13 mai 2007 a Consiliului de Mediere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Nr.505 din 27 iulie 2007
- prevederile art.3.3 din Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor.
In temeiul art.19 alin.(4) din Legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Nr.441 din 22 mai 2006,
CONSILIUL DE MEDIERE HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba Regulile privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei de mediator continute in anexa care face parte din prezenta hotarare.
Art. 4. Prezenta hotarare se va publica pe saitul Consiliului de Mediere.
P R E S E D I N T E,
Anca Elisabeta Ciuca
 
ANEXA
REGULI DE PUBLICITATE A FORMELOR DE EXERCITARE A PROFESIEI DE MEDIATOR
ART.1. In exercitarea profesiei si in legatura cu aceasta, mediatorul este independent profesional si, in limitele legii, nu poate fi supus nici unei ingradiri sau presiuni de orice tip.
ART.2. Reputatia mediatorului se sprijina pe competenta si demnitate, fara contributia reclamei de orice fel.
ART.3. (1) Mediatorul este autorizat sa informeze publicul despre activitatea pe care o desfasoara, cu conditia ca informatia sa fie fidela, veridica si cu respectarea secretului profesional, precum si a tuturor principiilor esentiale ale profesiei si a prezentelor Reguli de publicitate.
(2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, se interzice folosirea de mentiuni comparative, nereale sau exagerate despre activitatea si experienta mediatorului, sau care contin promisiuni de rezultat al medierii, precum si indicatii referitoare la identitatea clientilor, fara acceptul expres al acestora.
(3) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi folosite ca reclama in scopul dobandirii de clientela, inclusiv in interesul unor terti.
ART.4. (1) Formele de exercitare a profesiei de mediator pot utiliza una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv:
a) plasarea unei firme;
b) anunturi de publicitate potrivit prezentelor Reguli de publicitate;
c) anunturi si mentiuni in anuare, carti de telefon sau alte publicatii;
d) invitatii, brosuri si anunturi de participare la conferinte, colocvii etc. profesionale si de specialitate;
e) corespondenta profesionala si carti de vizita profesionale;
f) site Internet.
(2) Nu este permisa utilizarea urmatoarelor mijloace de publicitate de catre formele de exercitare a profesiei de mediator, pentru:
a) oferirea serviciilor prin prezentare proprie sau prin intermediar la domiciliul sau resedinta unei persoane, sau intr-un loc public;
b) propunerea personalizata de prestari de servicii efectuata de o forma de exercitare a profesiei, fara ca aceasta sa fi fost in prealabil solicitata in acest sens;
c) acordarea de consultatii, desfasurarea in public si/sau difuzarea in tot sau in parte a sedintelor de mediere a unor cazuri reale, prin orice mijloc de comunicare in masa, inclusiv prin emisiuni radiofonice sau televizate.
ART.5. (1) Firma va fi amplasata la intrarea imobilului si/sau a spatiului ocupat in care forma de exercitare a profesiei isi are sediul profesional.
(2) Firma se realizeaza prin gravare pe orice tip de suport metalic, va avea dimensiunea maxima de 40 x 60 cm, se realizeaza in conformitate cu modelele din Anexa A si cuprinde obligatoriu urmatoarele elemente:
a. Romania si Consiliului de Mediere, inclusiv sigla acestuia
b. denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator conform avizului Consiliului de mediere
c. adresa completa a sediul profesional
d. date de contact ale formei de exercitare a profesiei de mediator
e. pozitia la care este inscris in Registrul Formelor de Exercitare a profesiei de mediator.
(3) Mediatorul va afisa in interiorul sediului profesional autorizatia de mediator, copie sau original, precum si avizul formei de exercitare in sintagma „Avizat de Consiliul de Mediere prin Hotararea Nr. __ din data de _________”.
ART.6. (1) Formele de exercitare a profesiei de mediator pot publica anunturi in mica sau in marea publicitate numai in presa scrisa, cu ocazia stabilirii sau a schimbarii sediului profesional precum si a modificarii formelor acestora.
(2) Pentru fiecare ocazie dintre cele prevazute la alin.(1), formele de exercitare a profesiei de mediator pot publica o singura data anunturi ale caror dimensiuni sa nu depaseasca 6 x 9 cm.
ART.7. (1) Anunturile publicate in anuarele profesionale, cartile de telefon sau alte publicatii care privesc activitatea formelor de exercitare a profesiei, trebuie sa cuprinda cel mult mentiunile prevazute corespunzator in Tabloul Mediatorilor.
(2) Formularele utilizate pentru corespondenta profesionala si cartile de vizita profesionale pot cuprinde doar datele inscrise in Tablou Mediatorilor.
ART. 8. (1) Invitatiile si anunturile de participare la intruniri si colocviile de specialitate pot mentiona denumirea formei de exercitare a profesiei si organizatiile din care fac parte respectivii mediatori autorizati, precum si date de contact ale acestora.
(2) In vederea participarii la manifestarile mentionate la alin. (1), formele de exercitare a profesiei pot edita brosuri de prezentare generala pentru comunicare publica.
ART. 9. (1) Formele de exercitare a profesiei pot avea site propriu de Internet, care poate cuprinde mentiuni referitoare la activitatea desfasurata, precum si cele permise corespondentei.
(2) Continutul si modul de prezentare al site-ului de Internet trebuie sa respecte demnitatea si onoarea profesiei, precum si secretul profesional.
(3) Site-ul de Internet nu poate cuprinde nici o intercalare cu caracter de reclama sau mentiune publicitara pentru un produs sau serviciu diferit de activitatile prevazute de Legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.
(4) Site-ul de Internet nu poate contine legaturi directe sau indirecte catre alte adrese de Internet (link-uri) al caror continut ar fi contrar principiilor esentiale ale profesiei de mediator.
(5) Pentru realizarea obiectivelor mentionate la alineatul (4), forma de exercitare a profesiei detinatoare a site-ului de Internet trebuie sa asigure cel putin o data pe an vizitarea si evaluarea paginilor proprii si a paginilor la care este permis accesul pe baza legaturilor realizate prin intermediul site-ului propriu si trebuie sa dispuna fara intarziere
eliminarea lor, daca continutul si forma acestora sunt contrare principiilor esentiale privind organizarea si exercitarea profesiei de mediator sau sunt facute in scop comercial.
ART. 10. Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentele Reguli privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei de mediator constituie abatere in conformitate cu Legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, Regulamentul de organizare si exercitare a Consiliului de mediere si a Codului de etica si deontologie profesionala a mediatorilor.
ART.11. Firmele care la data adoptarii prezentelor Reguli de publicitate nu indeplinesc conditiile de forma si continut vor fi schimbate in termen de maxim trei luni de la publicarea acestora pe site-ul oficial al Consiliului de Mediere.
 


Main menu 2

Dr. Radut Consulting