Jump to Navigation

Avantajele Medierii

Trei calitati ale unui bun mediator

Istoria medierii

Avantaje in procesul de mediere

Medierea in cazul conflictelor de munca

O lege specială aferentă raporturilor de muncă este LEGEA nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, act normativ care, din numărul total de 91 de articole , cel puţin în două face referire la soluţionarea amiabilă a conflictelor dintre angajatori şi salariaţi.

In art. 3 se dispune că "Salariatii si unitatile au obligatia sa solutioneze conflictele de muncă prin buna intelegere sau prin procedurile stabilite de lege"
iar
în art. 76 se menţionează că "La prima zi de infăţişare, înainte de intrarea în dezbateri, instanţa are obligaţia de a încerca stingerea conflictului de drepturi prin împăcarea parţilor".


În art. 279 din Legea nr. 53/2003 de adoptare a Codului Muncii se permite ca în cazul infractiunilor prevazute la art. 277 (neexecutarea unei hotarari judecatoresti definitive privind plata salariilor) si 278 ( neexecutarea unei hotarari judecatoresti definitive privind reintegrarea in munca) actiunea penala pusă in miscare la plangerea persoanei vatamate, să poată inlatura răspunderea penală prin împăcarea părţilor.

Similar se dispune şi în art. 86 alin. 2 din Legea nr. 168/1999.

În ceea ce priveşte procedura de solutionare a conflictelor de muncă, din nou se accentuează prin art. 249 din Legea nr. 53/2003 că aceasta se stabileste prin lege speciala, adică prin Legea nr. 168/1999 şi care include medierea.

Faţă de cele de mai sus , răspunsul la întrebarea dacă este posibilă medierea în conflictele de muncă este afirmativ, pentru conflictele de drepturi în întregime şi parţial, în condiţiile cerute de Legea nr. 168/1999 pentru conflictele de interese.


Împăcarea părţilor implicate într-un conflict este preferabilă în orice tip de process. În art. 131 din Codul de procedură civilă este prevăzut că în fata primei instante judecatorii au datoria de a incerca impăcarea părţilor. Iar art. 82 din Legea nr. 168/1999 se face trimitere şi la c.pr.civ.

Dacă părţile se impacă, judecătorul va constata condiţiile impăcării in cuprinsul hotărârii pe care o va da.

Sursa:
http://www.revistademediere.ro/index.php?mid=5&id=122

Etichete:


Main menu 2

Dr. Radut Consulting