Jump to Navigation

Avantajele Medierii

Trei calitati ale unui bun mediator

Istoria medierii

Avantaje in procesul de mediere

Medierea conflictelor familiale

Medierea familială poate fi aplicată în orice litigiu existent între membrii aceleiaşi familii între care există legături de sânge sau rezultate prin căsătorie, precum şi a celor între care există sau au existat legături de familie.

Medierea poate fi considerată o metodă adecvată ce permite părintilor să organizeze, să reorganizeze custodia si dreptul la vizită şi/sau să rezolve neînţelegerile apărute ulterior hotărârilor care privesc aceste chestiuni.

Conform dispoziţiilor legale, se poate apela la medierea familială înainte de începerea procesului de divorţ, în timpul divorţului sau după divorţ în cazul în care este necesară revizuirea înţelegerilor precedente.

În cazul medierilor în care sunt implicaţi copii, trebuie ca mediatorul să aibă în vedere în primul rând interesul superior al copilului, ceea ce implică şi dreptul acestuia la protecţie.

Aşadar, în acest caz, mediatorul trebuie să aiba în vedere următoarele:

·rezultatul medierii să nu contravină interesului superior al copilului;

·încurajarea parinţilor de a se concentra în primul rând asupra nevoilor copilului;

·asumarea responsabilităţii părinteşti, separaţia în fapt, sau divorţul să nu împieteze asupra creşterii şi dezvoltării copilului (art. 65 din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).

Subiecţii care se pot adresa medierii familiale sunt:

• Soţii în divorţ

• Părinţii

• Părinţii şi copiii lor (adulţi)

• Bunicii

• Alţi membri ai familiei cu care comunicarea este dificilă

În marea majoritate a cazurilor, medierea familială se adresează persoanelor a căror căsnicie a luat sfârşit în fapt. În cazul disputelor în care sunt implicaţi copii, precizăm că mediatorul trebuie să identifice nevoile copilului, ceea ce se poate realiza doar dacă copilul se simte în siguranţă în prezenţa mediatorului şi poate discuta deschis cu acesta.

Cel mai des întâlnite dispute privesc:

• Continuarea căsătoriei

• Împărţirea bunurilor mobile şi imobile în cazul divorţului

• Comunicarea dintre soţi/părinţi - copii

• Exerciţiul drepturilor părinteşti

• Contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor

• Stabilirea domiciliului copiilor

• Educaţia copiilor

• Relaţia dintre bunici şi nepoţi

• Comunicarea între diverşi membri ai familiei

• Plata datoriilor

• Testamente

• Îngrijirea persoanelor în vârstă sau a persoanelor cu afecţiuni majore

• Pensia

• Orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturile de care ei pot dispune, potrivit legii (art. 64 alin. 1 din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Scopul medierii familiale:

• Restabilirea sau îmbunătăţirea comunicării dintre membrii familiei şi păstrarea relaţiilor (între părinţi şi copii) sau reducerea proporţiilor conflictului dintre părţi;

• Încheierea unor acorduri referitoare la încredinţarea copilului şi dreptul de vizită;

• Soluţionarea problemelor financiare şi materiale cauzate de separare sau divorţ: reducerea costurilor economice şi sociale pe care le implică astfel de litigii;

• Protejarea interesului superior al copilului;

• Realizarea unui acord durabil in timp

Sursa:
http://www.revistademediere.ro/index.php?mid=5&id=191

 Main menu 2

Dr. Radut Consulting