Jump to Navigation

Avantajele Medierii

Trei calitati ale unui bun mediator

Istoria medierii

Avantaje in procesul de mediere

Aspectele procesului de mediere

Medierea ca process implică o terță persoană (imparțială) care să asiste două sau mai multe persoane (părțile direct interesate) pentru găsirea unor soluții convenabile de rezolvarea a problemelor.

Oamenii utilizează medierea la nivele diferite și în multiple contexte: de la dispute minore la discuții despre pace în mod global. Unele dintre cazurile care ajung la mediatori sunt:

a) familie:

    contracte prenupțiale;
    dezbateri privind finanțele sau bugetul;
    separarea;
    divorțul;
    custodia copiilor;
    afacerea familiei;
    dispute dintre părinți și copiii adulți;
    probleme comportamentale;
    dispute imobiliare.

b) la locul de muncă:

    discriminare;
    hărțuire;
    administrarea muncii;
    plângeri și prejudicii.

c) dispute publice:

    de mediu;
    de utilizare a pământului.

d) alte dispute:

    ale asociației de locatari;
    contracte de orice natură;
    prejudicii personale;
    parteneriate;
    organizații non-profit;
    prevenirea violenței;
    medierea victimelor;
    conflicte școlare.

Datorită caracterului particular al acestei activități, fiecare mediator utilizează metode personale (legea nu impune anumite metode) care ar putea să ajute la rezolvarea problemelor expuse.

Medierea implică mai multe stagii sau aspecte:

    controversa, disputa sau diferența de opinii dintre două persoane sau nevoia de rezolvare a unei probleme;
    luarea deciziei cu ambele părți de comun accord decât impunerea de către o terță persoană a soluției;
    dorința părților implicate de a negocia rezolvarea problemei și acceptarea unor discuții despre interesele și obiectivele urmărite;
    intenția de a obține o poziție pozitivă cu ajutorul unei terțe persoane, independentă și neutră.

Renuntarea la procesul de mediere

Articolul 60 din Legea nr.192/2006 menționează: “În orice fază a procedurii de mediere, oricare dintre părțile aflate în conflict are dreptul de a denunța contractul de mediere, încunoștințând, în scris, cealaltă parte și mediatorul. Mediatorul ia act de denunțarea unilaterală a contractului de mediere și, în cel mult 48 de ore de la data primirii încunoștințării, întocmește un proces-verbal de închidere a procedurii de mediere. Dacă una dintre părțile aflate în conflict nu se mai prezintă la mediere, fără a denunța contractul de mediere în condițiile alin. (1), mediatorul este obligat să facă toate demersurile necesare pentru a stabili intenția reală a părții respective și, după caz, va continua sau va închide procedura de mediere.”

Etichete:


Main menu 2

Dr. Radut Consulting